Terms & Conditions

Vårt Log:nett TA er et lisensiert Saas- produkt. Alle våre apper er lisensierte og tilknyttet Log:nett TA, og kan ikke benyttes uten at det er opprettet brukernavn og passord. Ved å bruke apper tilknyttet Log:nett TA aksepterer du de vilkår for bruk og personvern som er definert i vår Saas-avtale
Alle våre produkter er underlagt norsk lovgivning


Innhenting av personopplysninger

Vi lagrer de personopplysningene du har avgitt i forbindelse med din bruk av dette produkt.
Vi bruker informasjonskapsler/cookies på våre nettsider for å gi deg som besøker siden best kundeopplevelse og service. Lov om elektronisk kommunikasjon krever at vi informerer våre besøkende om bruk av informasjonskapsler (cookies). Som nettbruker kan du velge å avvise lagring og bruk av informasjonskapsler ("cookies"). Vi anbefaler Post- og teletilsynets nettside nettvett.no for beskrivelse av hvordan du kan akseptere eller avvise informasjonskapsler ("cookies").

Utlevering av opplysninger til tredjeparter

Vi vil ikke dele, selge, overføre eller på annen måte utlevere personopplysninger til andre, med mindre vi er rettslig forpliktet til det.
For å kunne oppfylle våre forpliktelser etter avtalen mellom et Locus selskap og kunden eller kundens representant utleveres kun nødvendige opplysninger til våre samarbeidspartnere som er nødvendige for avtalens oppfyllelse.

Sletting av personopplysninger

Opplysninger vi har mottatt i forbindelse med ditt kjøp eller bruk lagres i vårt aktive kunderegister i 5 år etter en kundes siste kjøp eller etter terminert avtale med et Locus selskap. Opplysninger vi etter bokføringsloven er forpliktet til å bevare vil lagres i inntil 5 år, i henhold til lovens krav.

Rettigheter for den registrerte

Vi behandler dine personopplysninger i henhold til personopplysningsloven og gjeldende forskrifter. Det gjøres oppmerksom på at du kan kreve innsyn i og flytting av egne personopplysninger, samt kreve retting eller sletting av opplysninger. Det kan klages til Datatilsynet på behandling i strid med reglene.

Informasjonssikkerhet

Vi sikrer dine personopplysninger ved både fysisk og virtuell adgangs- og tilgangskontroll, samt ved kryptering av sensitive deler av avgitte opplysninger. I tillegg vil kundespesifikke forhold definert gjennom eventuell databehandleravtaler kunne gi ytterligere utvidede sikkerhetsforanstaltninger definert i avtalene.

Kontaktinformasjon

Henvendelser om hvilke opplysninger som er registrert, retting og sletting kan sendes skriftlig til følgende adresser:
E-post: LocusNO.Admin@enghouse.com
eller post til Locus Solutions AS med adressen
Leif Weldings vei 20
3208 Sandefjord
Norge